Ponowne otwarcie Skansenu Miniatur

12 maja br. ponownie otwieramy Skansen Miniatur dla zwiedzających. Skansen będzie czynny codziennie w godzinach 10:00 – 18:00. W związku z pandemią Covid 19 wprowadzamy nowe zasady zwiedzania, których przestrzegać musi każda osoba chcąca zwiedzić Skansen. Zakupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją narzuconych przez nas zasad, które zamieszczamy poniżej:

ZASADY ZWIEDZANIA SKANSENU MINIATUR SZLAKU PIASTOWSKIEGO W POBIEDZISKACH W OKRESIE ZAGROŻENIA

COVID 19

  1. Skansen udostępniony będzie tylko dla osób posiadających własne maski lub inne możliwe rozwiązanie w celu zasłonięcia ust i nosa (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia  br. z późniejszymi zmianami. Osoby nie stosujące się do wytycznych (zwiedzające bez zasłoniętego nosa i ust, tj. np. mające zsuniętą maskę) zostaną wyproszone z terenu Skansenu Miniatur.
  2. Zwiedzających obowiązuje dezynfekcja rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściach oraz w toalecie.
  3. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą oczekiwać w odstępach 2 m.
  4. W miarę możliwości prosimy o płatności kartą.
  5. Czasowo zawiesza się zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.
  6. Zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą minimum 2 m odstępu (nie dotyczy rodzin).
  7. Zwiedzający będą mieli możliwość z bezpłatnego korzystania z toalety znajdującej się na terenie Skansenu poza budynkiem administracyjnym, do której jest osobne wejście.
  8. Na terenie Skansenu może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób.
  9. Obowiązuje kategoryczny zakaz dotykania miniatur (poza osobami niewidomymi – co należy zgłosić obsłudze przy zakupie biletu wstępu) oraz innych elementów tj. tych, które zostają całkowicie wyłączone ze zwiedzania – gra edukacyjna, piaskownica, wieża widokowa i drewniany domek dla dzieci.
  10. Skansen będzie czynny codziennie w godzinach 10 -18.