Skansen Miniatur gwarantowanym obiektem na Szlaku Piastowskim

Podczas XV-go posiedzenia Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, które odbyło się 10 września br. w Gnieźnie, zdecydowano o wpisaniu nowych obiektów na Szlak Piastowski. Nowymi obiektami na Szlaku są Trakt Królewski w Gnieźnie oraz Baszta Dorotka w Kaliszu natomiast Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego zmienił swój status z obiektu aspirującego na obiekt gwarantowany.